Tehniskais dienests

Galvenais pielietojums

Iesmidzināšana, presēšana un pūšana